sfadmin

Flere lejeboliger/ bæredygtigt landsbyfællesskab

Øget bosætning kræver, at der er boliger og arbejde til tilflytterne, derfor lægger SF meget vægt på, at der snarest etableres ledige og tilgængelige boliger. SF Samsø har presset på for, at Samsø Kommune skulle opføre flere lejeboliger, og dette bliver nu en realitet i et samarbejde med Midtjysk Boligselskab. Men boligerne kan først stå klar om nogle år. Midlertidige boliger som fx skurvogne, containerparker o.l. kan være en mulighed. Samsø Kommune bør stille jord til rådighed og støtte, at disse boliger etableres.

SF arbejder aktivt for, at vi skal have et bæredygtigt landsbyfællesskab. Der er mange borgere, som ønsker at bo mere bæredygtigt i mindre huse med adgang til fællesarealer og fælleshave.

Stop motorvej over Samsø

SF lægger mange kræfter i at modarbejde etableringen af en motorvej hen over Samsø som et led i etableringen af en Kattegatforbindelse fra Aarhus til København. Samsøs særlige ø-kultur, den unikke natur og det helt særlige sammenhold vil for altid forsvinde, hvis der kommer en firesporet motorvej hen over øen. Identiteten som ø vil forsvinde, og de lokale fællesskaber vil blive erstattet af hurtige ture til fastlandet. Støjgenerne ved en motorvej vil smadre øens stilhed og ødelægge den fred og ro, som mange netop søger på Samsø. Den mørke nattehimmel med Dark Sky områder vil lide fatalt under den lysforurening, som en motorvej vil medføre.

Rent drikkevand

SF Samsø arbejder for, at vi skal have fundet en løsning på den ”tikkende bombe” på den gamle losseplads i Pillemark. Det vil være en katastrofe hvis øens vigtigste drikkevandsreservoir forurenes i en sådan grad, at vi ikke kan bruge vandet som drikkevand.

Ny højskole med temaer som klima, miljø og energi

Det bæredygtige landsbyfællesskab kunne danne ramme om etableringen af en ny højskole på Samsø. En højskole vil give arbejde til det faste personale.

SF foreslår at den nye højskole har klima, miljø og energi som tema og indhold.

Indholdet for de første kursister skal være en undersøgelse af, hvordan højskolebygningen skal indrettes og konstrueres med de mest klimavenlige materialer.

40 km/t i landsbyerne og tung trafik reduceres

SF Samsø vil arbejde for at få reduceret den tunge trafik gennem øens landsbyer, der bl.a. er karakteriserede ved smalle gader, hvor den tunge (og brede) trafik er til stor gene for beboerne. I flere af landsbyerne er der allerede etableret mulighed for at lede den tunge trafik ad en bestemt rute, men disse muligheder benyttes ikke altid. Vi vil derfor arbejde for at gøre oversigtsforholdene bedre og sikre, at den mindst generende rute benyttes. SF vil arbejde for, at hastigheden nedsættes til 40 km/timen i landsbyerne af hensyn til at reducere støjgenerne og forbedre trafiksikkerheden.

Cykelsti fra Kolby Kaas til Tranebjerg

SF vil arbejde for, at der etableres en cykelsti fra Kolby Kaas til Tranebjerg.

Hver eneste sommer ser vi den ene lejrskole efter den anden komme cyklende fra Stensbjerggård og rundt på Samsø. Man møder ofte en flok på 40-50 børn, som ikke er meget over 10 år, cyklende på hovedvejen mellem Kolby og Tranebjerg.

Hvis vi også skal have flere til at cykle af hensyn til folkesundheden, bør vi investere i flere cykelstier – især på Samsø, hvor afstandene inviterer til at transportere sig på cykel.

Aktiv bosætningspolitik

SF arbejder aktivt for, at affolkningen af øen bremses, så vi kan fastholde eller øge indbyggertallet på Samsø. Befolkningstallet har en afgørende betydning for kommunens økonomi. SF ønsker ikke fortsatte besparelser på de kommunale velfærdsområder, der går ud over kvaliteten af vores børnepasning, skoletilbud og ældreområdet. Får vi ikke bremset affolkningen af Samsø, kan det desværre få den konsekvens at der må spares på velfærden.

Øget bosætning er derfor en af forudsætningerne for, at vi fortsat kan yde en ordentlig service til børn, unge og ældre.

Fokus på debatkulturen – forbedre den gode tone og dialog

SF arbejder for at udvikle en bedre og rigere samtalekultur på øen.

Vi skal behandle hinanden som ligeværdige mennesker. Samtale eller dialog skal tage udgangspunkt i respekt for hinandens meninger – især når vi er uenige.

SF vil gerne finde nye metoder til at bringe borgerne og lokalpolitikken tættere på hinanden. Måske er tiden inde til, at vi sætter direkte fokus på debatkulturen ved arrangementer, hvor vi ud fra oplæg debatterer, hvordan vi kan forbedre den gode tone og dialog. Demokratisk engagement skal ikke kun være ved valg en gang hver 4. år. Udvikling af politik skal ske i et tæt samvirke med befolkningen.

Respektfuld kommunikation og inddragelse af de ældre

Ældrebefolkningen på Samsø er meget stor. Over en tredjedel af øens borgere er over 60 år og der kommer stadigt flere til i de ældste grupper. SF vil kæmpe for, at der afsættes de fornødne midler til ældreområdet, så vi sikrer en værdig og god omsorg for de ældre, som har bidraget hele deres liv til samfundet. Desuden arbejder SF for, at der kommer flere gode aktivitetstilbud til de ældre. Mange ældre sidder alt for isolerede og ensomme i egne bolig. Socialt samvær med andre i aktivitetsgrupper kan være livgivende og gøre en stor forskel for denne gruppe.

Klippekortordningen bør udvides, så der også kan blive tid til at drikke en kop kaffe med borgeren. Ideelt set burde den stramme tidsstyring helt afskaffes. SF arbejder for, at de ansatte inden for ældreområdet sikres ordentlige arbejdsbetingelser og et godt arbejdsmiljø. Stress og sygemeldinger skal forebygges ved en god organisering og ledelse af arbejdet.

SF ønsker i det hele taget, at der bliver mere tid til de ældre. Hjemmehjælperne skal frisættes, så de i endnu højere grad fleksibelt kan prioritere netop det, som den enkelte ældre har behov for.

Bryde ensomheden via ringevenner og cykling uden alder

Ringevenner kan være livsvigtigt af være en del af. Derfor ønsker SF at så mange af vore ældre medborgere som muligt, og som ønsker det, kan komme med i denne ordning.

SF har arbejdet aktivt for at etablere projektet Cykling uden alder på Samsø

Det er nu blevet til virkelighed. Ældre kan booke cykelture i rickshaws hos frivillige cykelpiloter, og turene ud i naturen kan både give smil på læben samt vind i håret og dermed forbedre livskvaliteten for både de ældre og de frivillige.

Scroll til toppen