Bedre adgang til psykolog/ psykiater for psykisk syge

SF kæmper for at behandlingen af psykisk syge skal forbedres betragteligt. Psykisk syge lever i gennemsnit 15-20 år kortere end resten af befolkningen, hvilket er helt uacceptabelt. Samsinger med psykiske lidelser skal tilbydes bedre adgang til psykiater- og psykologbehandling. Disse tilbud er ikke gode nok i dag. Og tilbuddene er ikke på samme niveau, som de tilbud borgerne i resten af regionen modtager. Den brugerstyrede seng på Samsø Sundheds- og Akuthus kan hjælpe psykisk syge i akutte perioder med indlæggelse i nogle dage. Dette kan forebygge indlæggelse på psykiatrisk hospital på fastlandet. SF vil arbejde for en permanentgørelse af denne ordning.

Scroll til toppen