SF vil mindske uligheden – bedre vilkår for syge og arbejdsløse

På trods af borgernes forskellige livs- og opvækstbetingelser skal der grundlæggende være plads til alle i vores nære samfund på Samsø. SF vil gerne væk fra tankegangen om, at enhver er sig selv nærmest. De sårbare familier skal kompenseres økonomisk, så der fx er råd til, at børnene deltager i fritidsaktiviteter, børnefødselsdage og sociale fællesskaber med andre børn. Fattigdom må ikke gå ud over børnene, så de udelukkes fra fællesskaberne.

På Samsø har vi mange borgere, som er på overførselsindkomst. Vi kan alle rammes af sygdom, arbejdsløshed, stress eller social deroute. Derfor skal vi skabe betingelser og rammer på Samsø, som sikrer, at man fortsat kan leve et tilfredsstillende liv, selv om man rammes af sygdom eller skubbes ud i ledighed. Der er for stor ulighed i dag imellem de velfungerende, ressourcestærke borgere og de syge, stressede og arbejdsløse borgere. Den ulighed vil SF gerne være med til at mindske!

Scroll til toppen