Besser Made som vådområde

SF vil arbejde aktivt for, at Samsøs klimahandlingsplan ikke ligger passivt i skrivebordsskuffen, men i stedet danner baggrund for, at konkrete tiltag bliver gennemført.

De resterende oliefyr på Samsø skal udfases så hurtigt som muligt evt. med støtteordninger til borgere med stram økonomi.

Landbrugets udledninger af klimaskadelige stoffer skal reduceres kraftigt. SF vil arbejde for, at 10 % af landbrugsjorden bliver konverteret til skov, vådområder eller områder med vilde vækster. Lavbundsjorde skal udtages, så kvælstofudledningen bliver reduceret, og biodiversiteten samtidig forbedres. Jordfordelingsaftaler skal etableres sammen med landmændene for at fremme den grønne omstilling, som f.eks. Besser Made.

Besser Made vil kunne blive et helt fantastisk vådområde på Samsø. Tænk hvis vi kunne få storke og mange flere viber til at slå sig ned.

Scroll til toppen