Børn og unge

Gratis psykologhjælp til unge – er indført på SF’s initiativ

SF har fået indført at unge kan få gratis psykologhjælp.

Dette er i tråd med at SF arbejder aktivt for at skabe bedre vilkår for vores børn og unge på øen. De sårbare og udsatte børn og unge skal inkluderes i fællesskaber sammen med andre børn, så de trives og udvikler sig, og der gives muligheder for at bryde den sociale arv.

Stadigt flere unge i dag har ondt i livet. Pandemien har kun gjort problemet større. Der er sket en stigning på 24% i henvisningerne til psykiatrien. Angst, depression og autismespekterforstyrrelser kan betyde, at unge har vanskeligt ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet eller vælge den rette uddannelse. Lavt selvværd, mobning i skolen eller en svær opvækst kan få stor negativ indflydelse på resten af ens liv.

Ordningen indebærer, at unge kan gå ind fra gaden uden henvisning fra egen læge og få op til 5 samtaler med en psykolog. Gratis psykologhjælp understøtter de unge i at finde fodfæste igen, før deres problemer vokser sig for store.

Styrkelse af Ungerådets arbejde – de unge skal have større medansvar

Etableringen af et ungeråd er i fuld gang, og dette bakker SF varmt op om. De unge lærer at tage del i demokratiet og oplever, at der kan være kort vej fra ord til handling. Når de unge tager og får medansvar for aktiviteter og tilbud, indebærer det også, at de kan tage medansvar for at passe på tingene og holde ro og orden både inde og ude.

Ungerådet arbejder med at udvikle nye fællesskaber og aktiviteter, fx en moutainbikebane, padltennis og en større skaterbane. De unge lærer at tage del i demokratiet og oplever, at der kan være kort vej fra ord til handling. Dette virker ansporende og motiverende for indsatsen. SF ønsker fortsat, at der afsættes økonomiske midler, som ungerådet kan disponere over.

Styrkelse af Samsøs børneunivers – fællesskaber på tværs af skoler

Alle øens børn og unge skal kunne se sig selv i fællesskaber med andre, og øens to skoler skal samarbejde målrettet for, at børnene kan dyrke fritidsaktiviteter, gå i ungdomsklub og ungdomsskole sammen på tværs af skolerne.

Samsø Børneunivers har fremmet denne tankegang, og SF ser gerne dette styrket mere.

Socialt fritidspas – alle skal have råd til fritidsaktiviteter

Alle børn skal have råd til at deltage i fritidsaktiviteter. Derfor vil SF arbejde for at der bliver indført et socialt fritidspas.

SF arbejder aktivt for at skabe bedre vilkår for vores børn og unge på øen. De sårbare og udsatte børn og unge skal inkluderes i fællesskaber sammen med andre børn, så de trives og udvikler sig, og der gives muligheder for at bryde den sociale arv. Alle øens børn og unge skal kunne se sig selv i fællesskaber med andre, og øens to skoler skal samarbejde målrettet for, at børnene kan dyrke fritidsaktiviteter, gå i ungdomsklub og ungdomsskole sammen på tværs af skolerne.

Scroll til toppen