Bosætning

Flere lejeboliger/ bæredygtigt landsbyfællesskab

Øget bosætning kræver, at der er boliger og arbejde til tilflytterne, derfor lægger SF meget vægt på, at der snarest etableres ledige og tilgængelige boliger. SF Samsø har presset på for, at Samsø Kommune skulle opføre flere lejeboliger, og dette bliver nu en realitet i et samarbejde med Midtjysk Boligselskab. Men boligerne kan først stå klar om nogle år. Midlertidige boliger som fx skurvogne, containerparker o.l. kan være en mulighed. Samsø Kommune bør stille jord til rådighed og støtte, at disse boliger etableres.

SF arbejder aktivt for, at vi skal have et bæredygtigt landsbyfællesskab. Der er mange borgere, som ønsker at bo mere bæredygtigt i mindre huse med adgang til fællesarealer og fælleshave.

Aktiv bosætningspolitik

SF arbejder aktivt for, at affolkningen af øen bremses, så vi kan fastholde eller øge indbyggertallet på Samsø. Befolkningstallet har en afgørende betydning for kommunens økonomi. SF ønsker ikke fortsatte besparelser på de kommunale velfærdsområder, der går ud over kvaliteten af vores børnepasning, skoletilbud og ældreområdet. Får vi ikke bremset affolkningen af Samsø, kan det desværre få den konsekvens at der må spares på velfærden.

Øget bosætning er derfor en af forudsætningerne for, at vi fortsat kan yde en ordentlig service til børn, unge og ældre.

Affaldssortering – henteordning for alle på Samsø

SF hilser den kommende affaldssortering på Samsø og i resten af landet meget velkommen. Det er på høje tid, at Samsø sorterer affaldet og i øvrigt betragter affaldet som en ressource, der kan genanvendes i stedet for at blive brændt. Samtidig er det vigtig for SF, at affaldssorteringen stiller alle borgere på øen lige. Samsøs 750 sommerhuse skal have samme ordning som øens øvrige beboere.

Scroll til toppen