Klima

Stop motorvej over Samsø

SF lægger mange kræfter i at modarbejde etableringen af en motorvej hen over Samsø som et led i etableringen af en Kattegatforbindelse fra Aarhus til København. Samsøs særlige ø-kultur, den unikke natur og det helt særlige sammenhold vil for altid forsvinde, hvis der kommer en firesporet motorvej hen over øen. Identiteten som ø vil forsvinde, og de lokale fællesskaber vil blive erstattet af hurtige ture til fastlandet. Støjgenerne ved en motorvej vil smadre øens stilhed og ødelægge den fred og ro, som mange netop søger på Samsø. Den mørke nattehimmel med Dark Sky områder vil lide fatalt under den lysforurening, som en motorvej vil medføre.

Ny højskole med temaer som klima, miljø og energi

Det bæredygtige landsbyfællesskab kunne danne ramme om etableringen af en ny højskole på Samsø. En højskole vil give arbejde til det faste personale.

SF foreslår at den nye højskole har klima, miljø og energi som tema og indhold.

Indholdet for de første kursister skal være en undersøgelse af, hvordan højskolebygningen skal indrettes og konstrueres med de mest klimavenlige materialer.

40 km/t i landsbyerne og tung trafik reduceres

SF Samsø vil arbejde for at få reduceret den tunge trafik gennem øens landsbyer, der bl.a. er karakteriserede ved smalle gader, hvor den tunge (og brede) trafik er til stor gene for beboerne. I flere af landsbyerne er der allerede etableret mulighed for at lede den tunge trafik ad en bestemt rute, men disse muligheder benyttes ikke altid. Vi vil derfor arbejde for at gøre oversigtsforholdene bedre og sikre, at den mindst generende rute benyttes. SF vil arbejde for, at hastigheden nedsættes til 40 km/timen i landsbyerne af hensyn til at reducere støjgenerne og forbedre trafiksikkerheden.

Overordnet plan for vedvarende energianlæg

SF ønsker, at planen for vedvarende energianlæg udarbejdes snarest muligt, så kommunen har det nødvendige overblik over, hvor der kan placeres solcelleanlæg, biogasanlæg, etableres vindmøller eller andre lignende anlæg.

Ud fra den cirkulære tankegang bør lokal elproduktion så vidt muligt anvendes lokalt på Samsø. Elselskabernes kapacitet er ikke stor nok til at aftage energien, og søkablet til Samsø sætter begrænsninger for udvidelser.

SF ønsker at støtte op om etablering af såkaldte borgerenergifællesskaber, hvis formål er at samle borgere, lokale virksomheder og kommuner i et fællesskab, hvor der tages lokale initiativer i forhold til den grønne omstilling, fx produktion og deling af grøn energi eller etablering af ladeinfrastruktur til elbiler. Borgerne og kommunen kan gå sammen om grønne initiativer og projekter, som gavner fællesskabet og ikke primært drives med økonomisk gevinst for øje. Dette vil SF gerne støtte helhjertet op om.

Reduktion af madspild i offentlige og private køkkener

Økologi skal være lokal økologi – ikke ’Netto’-økologi. Industriel økologi er ikke meget bedre end almindeligt landbrug. Det er stadig nogle enorme dyrkede marker, som bærer præg af monokultur. SF støtter jordbrugsfondens arbejde med opkøb af jord, så unge landmænd kan starte økologiske brug op uden at skulle lave meget store investeringer. SF Samsø har købt en andel i Samsø Økojord på 10.000 kr. og har arbejdet aktivt for, at Samsø Køkken fremover skal anvende flere lokale, giftfri økologiske råvarer i madproduktionen. Vi ønsker også, at maden i det kommunale køkken gradvist skal omlægges til at være mere plantebaseret. Der skal anvendes flere lokalt producerede grøntsager.

SF vil arbejde for, at samsingerne generelt bliver inspireret til at gå i gang med en omstilling til mere plantebaseret kost samt et mindre kødforbrug. SF vil endvidere arbejde for, at madspild reduceres både i de offentlige og private køkkener. Vi ønsker at igangsætte en proces, hvor både offentlige og private virksomheder inspireres til produktionsformer, som begrænser madspild. Den mad som bliver smidt ud i dag, ønsker vi i stedet formidlet til forbrugere med få midler eller sociale fællesskaber, hvor ressourcerne kan udnyttes positivt.

Omstilling til mere plantebaseret kost

Økologi skal være lokal økologi – ikke ’Netto’-økologi. Industriel økologi er ikke meget bedre end almindeligt landbrug. Det er stadig nogle enorme dyrkede marker, som bærer præg af monokultur. SF støtter jordbrugsfondens arbejde med opkøb af jord, så unge landmænd kan starte økologiske brug op uden at skulle lave meget store investeringer. SF Samsø har købt en andel i Samsø Økojord på 10.000 kr. og har arbejdet aktivt for, at Samsø Køkken fremover skal anvende flere lokale, giftfri økologiske råvarer i madproduktionen. Vi ønsker også, at maden i det kommunale køkken gradvist skal omlægges til at være mere plantebaseret. Der skal anvendes flere lokalt producerede grøntsager.

SF vil arbejde for, at samsingerne generelt bliver inspireret til at gå i gang med en omstilling til mere plantebaseret kost samt et mindre kødforbrug. SF vil endvidere arbejde for, at madspild reduceres både i de offentlige og private køkkener. Vi ønsker at igangsætte en proces, hvor både offentlige og private virksomheder inspireres til produktionsformer, som begrænser madspild. Den mad som bliver smidt ud i dag, ønsker vi i stedet formidlet til forbrugere med få midler eller sociale fællesskaber, hvor ressourcerne kan udnyttes positivt.

Øget brug af økologiske/ lokale grøntsager i Samsø Køkken

Økologi skal være lokal økologi – ikke ’Netto’-økologi. Industriel økologi er ikke meget bedre end almindeligt landbrug. Det er stadig nogle enorme dyrkede marker, som bærer præg af monokultur. SF støtter jordbrugsfondens arbejde med opkøb af jord, så unge landmænd kan starte økologiske brug op uden at skulle lave meget store investeringer. SF Samsø har købt en andel i Samsø Økojord på 10.000 kr. og har arbejdet aktivt for, at Samsø Køkken fremover skal anvende flere lokale, giftfri økologiske råvarer i madproduktionen. Vi ønsker også, at maden i det kommunale køkken gradvist skal omlægges til at være mere plantebaseret. Der skal anvendes flere lokalt producerede grøntsager.

SF vil arbejde for, at samsingerne generelt bliver inspireret til at gå i gang med en omstilling til mere plantebaseret kost samt et mindre kødforbrug. SF vil endvidere arbejde for, at madspild reduceres både i de offentlige og private køkkener. Vi ønsker at igangsætte en proces, hvor både offentlige og private virksomheder inspireres til produktionsformer, som begrænser madspild. Den mad som bliver smidt ud i dag, ønsker vi i stedet formidlet til forbrugere med få midler eller sociale fællesskaber, hvor ressourcerne kan udnyttes positivt.

Besser Made som vådområde

SF vil arbejde aktivt for, at Samsøs klimahandlingsplan ikke ligger passivt i skrivebordsskuffen, men i stedet danner baggrund for, at konkrete tiltag bliver gennemført.

De resterende oliefyr på Samsø skal udfases så hurtigt som muligt evt. med støtteordninger til borgere med stram økonomi.

Landbrugets udledninger af klimaskadelige stoffer skal reduceres kraftigt. SF vil arbejde for, at 10 % af landbrugsjorden bliver konverteret til skov, vådområder eller områder med vilde vækster. Lavbundsjorde skal udtages, så kvælstofudledningen bliver reduceret, og biodiversiteten samtidig forbedres. Jordfordelingsaftaler skal etableres sammen med landmændene for at fremme den grønne omstilling, som f.eks. Besser Made.

Besser Made vil kunne blive et helt fantastisk vådområde på Samsø. Tænk hvis vi kunne få storke og mange flere viber til at slå sig ned.

Mere skov og udtagning af lavbundsjorde

SF vil arbejde aktivt for, at Samsøs klimahandlingsplan ikke ligger passivt i skrivebordsskuffen, men i stedet danner baggrund for, at konkrete tiltag bliver gennemført.

De resterende oliefyr på Samsø skal udfases så hurtigt som muligt evt. med støtteordninger til borgere med stram økonomi.

Landbrugets udledninger af klimaskadelige stoffer skal reduceres kraftigt. SF vil arbejde for, at 10 % af landbrugsjorden bliver konverteret til skov, vådområder eller områder med vilde vækster. Lavbundsjorde skal udtages, så kvælstofudledningen bliver reduceret, og biodiversiteten samtidig forbedres. Jordfordelingsaftaler skal etableres sammen med landmændene for at fremme den grønne omstilling, som f.eks. Besser Made.

Besser Made vil kunne blive et helt fantastisk vådområde på Samsø. Tænk hvis vi kunne få storke og mange flere viber til at slå sig ned.

Landbrugets udledninger skal reduceres

SF vil arbejde aktivt for, at Samsøs klimahandlingsplan ikke ligger passivt i skrivebordsskuffen, men i stedet danner baggrund for, at konkrete tiltag bliver gennemført.

De resterende oliefyr på Samsø skal udfases så hurtigt som muligt evt. med støtteordninger til borgere med stram økonomi.

Landbrugets udledninger af klimaskadelige stoffer skal reduceres kraftigt. SF vil arbejde for, at 10 % af landbrugsjorden bliver konverteret til skov, vådområder eller områder med vilde vækster. Lavbundsjorde skal udtages, så kvælstofudledningen bliver reduceret, og biodiversiteten samtidig forbedres. Jordfordelingsaftaler skal etableres sammen med landmændene for at fremme den grønne omstilling, som f.eks. Besser Made.

Besser Made vil kunne blive et helt fantastisk vådområde på Samsø. Tænk hvis vi kunne få storke og mange flere viber til at slå sig ned.

Scroll til toppen