Kandidater til Kommunalvalget på Samsø - 2021

Kandidaterne til KV21

Fra venstre: Børge Buur, Anne Grethe Olsen, Ulla Holm, Kjeld Bønkel, Lone Krag

Ulla Holm

Ulla er 62 år, hun er partiets spidskandidat og har i 16 år været SF’s repræsentant i kommunalbestyrelsen.

Hun har bred erfaring med arbejdet i de forskellige politiske udvalg, i den seneste periode har hun været formand for Social- og Kulturudvalget og har også siddet i Økonomiudvalget.

Ulla er uddannet ergoterapeut, uddannelsesvejleder og lærer. Hun har arbejdet i mange år som lærer og vejleder på Samsø Efterskole. Hun er glødende modstander mod broen og brænder for bedre vilkår til de mest udsatte i samfundet.

Hendes store politiske erfaring og tætte kontakt til SF på landsplan har i flere sammenhænge medvirket til at fremme udviklingstiltag på øen.

Kjeld Bønkel

Kjeld er 53 år og har arbejdet med faglige spørgsmål i mange år, bl.a som tillidsrepræsentant og laseroperatør hos Prodan A/S og bestyrelsesmedlem i 3F Randers.

Da han flyttede til Samsø i 2015 var det planen, at han skulle overtage den lokale formandspost for 3F, som han tiltrådte i 2017.

Han brænder for at fastholde og udvikle gode løn- og arbejdsvilkår for alle ansatte på overenskomstvilkår, som forhandles af fagforbundene.

Hans faglige viden og kompetencer er en værdifuld baggrund for en kommunalpolitiker.

Anne Grethe Olsen

Anne Grethe er 66 år. Hun har haft hus på Samsø siden 1996 og fast bopæl på øen siden 2010.

Anne Grethe er uddannet translatør og har arbejdet som teknisk forfatter og oversætter samt forsknings- og marketingsekretær i små og store offentlige og private virksomheder.

Hun er formand for foreningen Stop motorvej over Samsø samt medlemsadministrator i Samsø Bredbånd og IT.

Anne Grethe er kendt som en seriøs, analyserende og vidende borger, som brænder for økologi, natur, klima, miljø og biodiversitet.

Lone Krag

Lone er 60 år og har boet i Ørby i 13 år.

Lone kommer fra København, er uddannet som økonom og har arbejdet i flere virksomheder på Samsø. Hendes nuværende arbejdsplads er ExamVision, hvor hun har arbejdet i flere perioder med økonomi, EU-lovgivning og certificering. Tidligere har hun været ansat på Turist- og Erhvervskontoret som akademisk medarbejder.

Lone brænder blandt andet for at udvikle en mere proaktiv erhvervspolitik samt etablering af et iværksætterhus med fælles faciliteter.

Lone har siden starten af 80’erne været med i SF’s Ungdom og SF. Lone har siddet i flere bestyrelser på Samsø, bl.a. Samsø Spildevand A/S og Ørby Borgerforening.

Børge Buur

Børge er 63 år og har boet på Samsø i 21 år.

Han er ufaglært maskinarbejder og autodidakt mekaniker.

Han har arbejdet på Højskolen som varmemester, har kørt rute-og turistbus i 9 år og har været ansat på Samsø Efterskole i 5 år.

Børge har kæmpet aktivt imod etablering af biogasanlæg nær Permelille.

Han er kendt som en meget åben og samarbejdsvillig person, som brænder for at gøre en forskel for andre i lokalsamfundet.

Scroll til toppen