Flere gode aktivitetstilbud til hjemmeboende ældre

SF vil kæmpe for, at der kommer flere gode aktivitetstilbud til de ældre. Mange ældre sidder alt for isolerede og ensomme i egne bolig. Socialt samvær med andre i aktivitetsgrupper kan være livgivende og gøre en stor forskel for denne gruppe.

Klippekortordningen bør udvides, så der også kan blive tid til at drikke en kop kaffe med borgeren. Ideelt set burde den stramme tidsstyring helt afskaffes. SF arbejder for, at de ansatte inden for ældreområdet sikres ordentlige arbejdsbetingelser og et godt arbejdsmiljø. Stress og sygemeldinger skal forebygges ved en god organisering og ledelse af arbejdet.

SF ønsker i det hele taget, at der bliver mere tid til de ældre. Hjemmehjælperne skal frisættes, så de i endnu højere grad fleksibelt kan prioritere netop det, som den enkelte ældre har behov for.

Scroll til toppen