Flere lejeboliger/ bæredygtigt landsbyfællesskab

Øget bosætning kræver, at der er boliger og arbejde til tilflytterne, derfor lægger SF meget vægt på, at der snarest etableres ledige og tilgængelige boliger. SF Samsø har presset på for, at Samsø Kommune skulle opføre flere lejeboliger, og dette bliver nu en realitet i et samarbejde med Midtjysk Boligselskab. Men boligerne kan først stå klar om nogle år. Midlertidige boliger som fx skurvogne, containerparker o.l. kan være en mulighed. Samsø Kommune bør stille jord til rådighed og støtte, at disse boliger etableres.

SF arbejder aktivt for, at vi skal have et bæredygtigt landsbyfællesskab. Der er mange borgere, som ønsker at bo mere bæredygtigt i mindre huse med adgang til fællesarealer og fælleshave.

Scroll til toppen