God og værdig ældrepleje med respekt for den enkeltes behov

Ældrebefolkningen på Samsø er meget stor. Over en tredjedel af øens borgere er over 60 år og der kommer stadigt flere til i de ældste grupper. SF vil kæmpe for, at der afsættes de fornødne midler til ældreområdet, så vi sikrer en værdig og god omsorg for de ældre, som har bidraget hele deres liv til samfundet. Desuden arbejder SF for, at der kommer flere gode aktivitetstilbud til de ældre. Mange ældre sidder alt for isolerede og ensomme i egne bolig. Socialt samvær med andre i aktivitetsgrupper kan være livgivende og gøre en stor forskel for denne gruppe.

Klippekortordningen bør udvides, så der også kan blive tid til at drikke en kop kaffe med borgeren. Ideelt set burde den stramme tidsstyring helt afskaffes. SF arbejder for, at de ansatte inden for ældreområdet sikres ordentlige arbejdsbetingelser og et godt arbejdsmiljø. Stress og sygemeldinger skal forebygges ved en god organisering og ledelse af arbejdet.

SF ønsker i det hele taget, at der bliver mere tid til de ældre. Hjemmehjælperne skal frisættes, så de i endnu højere grad fleksibelt kan prioritere netop det, som den enkelte ældre har behov for.

Scroll til toppen