Gratis psykologhjælp til unge – er indført på SF’s initiativ

SF har fået indført at unge kan få gratis psykologhjælp.

Dette er i tråd med at SF arbejder aktivt for at skabe bedre vilkår for vores børn og unge på øen. De sårbare og udsatte børn og unge skal inkluderes i fællesskaber sammen med andre børn, så de trives og udvikler sig, og der gives muligheder for at bryde den sociale arv.

Stadigt flere unge i dag har ondt i livet. Pandemien har kun gjort problemet større. Der er sket en stigning på 24% i henvisningerne til psykiatrien. Angst, depression og autismespekterforstyrrelser kan betyde, at unge har vanskeligt ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet eller vælge den rette uddannelse. Lavt selvværd, mobning i skolen eller en svær opvækst kan få stor negativ indflydelse på resten af ens liv.

Ordningen indebærer, at unge kan gå ind fra gaden uden henvisning fra egen læge og få op til 5 samtaler med en psykolog. Gratis psykologhjælp understøtter de unge i at finde fodfæste igen, før deres problemer vokser sig for store.

Scroll til toppen