Hjemmehjælp med tid til nærvær og samvær, så trivslen fremmes

SF vil kæmpe for, at der afsættes de fornødne midler til ældreområdet, så vi sikrer en værdig og god omsorg for de ældre, som har bidraget hele deres liv til samfundet.

Klippekortordningen bør udvides, så der også kan blive tid til at drikke en kop kaffe med borgeren. Ideelt set burde den stramme tidsstyring helt afskaffes. SF arbejder for, at de ansatte inden for ældreområdet sikres ordentlige arbejdsbetingelser og et godt arbejdsmiljø. Stress og sygemeldinger skal forebygges ved en god organisering og ledelse af arbejdet.

SF ønsker i det hele taget, at der bliver mere tid til de ældre. Hjemmehjælperne skal frisættes, så de i endnu højere grad fleksibelt kan prioritere netop det, som den enkelte ældre har behov for.

Scroll til toppen