Klima og energi

SF bakker op om videreudvikling af den vedvarende energi-ø. Ambitionen om at blive fossil-uafhængig er vigtigere end nogen sinde før i historien.

Biogas

Principielt støtter vi etableringen af et biogas­anlæg på øen, men vi vil løbende forholde os aktivt til de udfordringer, som projektet støder på undervejs i processen.

Solceller

Samsø Kommune skal hurtigst muligt have udarbejdet en plan for, hvordan vi bedst muligt kan indpasse solcelleanlæg på øen. Vi skal have en debat om, hvor store anlæggene kan være samt hvilke områder, der kan komme i spil! Vi skulle have lavet planen allerede i 2018.

Vindmøller

Samsø Kommune har haft god nytte af de vindmøller, kommunen investerede i.
SF Samsø støtter den fortsatte anvendelse af vindmøller både til lands og til vands, med skyldigt hensyn til evt. naboer.

Havmiljø

SF arbejder aktivt imod anlæggelsen af havdambrug i Katte­gat. Selv om det er et statsligt anliggende, har tre kommunal­politikere fra SF – herunder Ulla Holm fra SF Samsø – klaget til EU over den danske stats tilladelse til at anlægge de meget forurenende dam­brug i havet. 

Den danske regering henviser til et ”såkaldt miljø­mæssigt råderum” som begrundelse for at tillade havdam­brug uden den mindste rensning. Det er i strid med EU’s vand­ramme­direktiv. SF håber, at klagen munder ud i, at EU tilretteviser den danske regering, så der ikke fremover gives tilladelse til sådant miljøsvineri til havs.

Scroll til toppen