Kommende møder og arrangementer

Flere lejeboliger/ bæredygtigt landsbyfællesskab

Øget bosætning kræver, at der er boliger og arbejde til tilflytterne, derfor lægger SF meget vægt på, at der snarest etableres ledige og tilgængelige boliger. SF Samsø har presset på for, at Samsø Kommune skulle opføre flere lejeboliger, og dette bliver nu en realitet i et samarbejde med Midtjysk Boligselskab. Men boligerne kan først stå klar om nogle år. Midlertidige boliger som fx skurvogne, containerparker o.l. kan være en mulighed. Samsø Kommune bør stille jord til rådighed og støtte, at disse boliger etableres. SF arbejder aktivt for, at vi skal have et bæredygtigt landsbyfællesskab. Der er mange borgere, som ønsker

Stop motorvej over Samsø

SF lægger mange kræfter i at modarbejde etableringen af en motorvej hen over Samsø som et led i etableringen af en Kattegatforbindelse fra Aarhus til København. Samsøs særlige ø-kultur, den unikke natur og det helt særlige sammenhold vil for altid forsvinde, hvis der kommer en firesporet motorvej hen over øen. Identiteten som ø vil forsvinde, og de lokale fællesskaber vil blive erstattet af hurtige ture til fastlandet. Støjgenerne ved en motorvej vil smadre øens stilhed og ødelægge den fred og ro, som mange netop søger på Samsø. Den mørke nattehimmel med Dark Sky områder vil lide fatalt under den lysforurening,

Rent drikkevand

SF Samsø arbejder for, at vi skal have fundet en løsning på den ”tikkende bombe” på den gamle losseplads i Pillemark. Det vil være en katastrofe hvis øens vigtigste drikkevandsreservoir forurenes i en sådan grad, at vi ikke kan bruge vandet som drikkevand.

Ny højskole med temaer som klima, miljø og energi

Det bæredygtige landsbyfællesskab kunne danne ramme om etableringen af en ny højskole på Samsø. En højskole vil give arbejde til det faste personale. SF foreslår at den nye højskole har klima, miljø og energi som tema og indhold. Indholdet for de første kursister skal være en undersøgelse af, hvordan højskolebygningen skal indrettes og konstrueres med de mest klimavenlige materialer.

40 km/t i landsbyerne og tung trafik reduceres

SF Samsø vil arbejde for at få reduceret den tunge trafik gennem øens landsbyer, der bl.a. er karakteriserede ved smalle gader, hvor den tunge (og brede) trafik er til stor gene for beboerne. I flere af landsbyerne er der allerede etableret mulighed for at lede den tunge trafik ad en bestemt rute, men disse muligheder benyttes ikke altid. Vi vil derfor arbejde for at gøre oversigtsforholdene bedre og sikre, at den mindst generende rute benyttes. SF vil arbejde for, at hastigheden nedsættes til 40 km/timen i landsbyerne af hensyn til at reducere støjgenerne og forbedre trafiksikkerheden.

Cykelsti fra Kolby Kaas til Tranebjerg

SF vil arbejde for, at der etableres en cykelsti fra Kolby Kaas til Tranebjerg. Hver eneste sommer ser vi den ene lejrskole efter den anden komme cyklende fra Stensbjerggård og rundt på Samsø. Man møder ofte en flok på 40-50 børn, som ikke er meget over 10 år, cyklende på hovedvejen mellem Kolby og Tranebjerg. Hvis vi også skal have flere til at cykle af hensyn til folkesundheden, bør vi investere i flere cykelstier – især på Samsø, hvor afstandene inviterer til at transportere sig på cykel.

Scroll til toppen