Mere vild natur og biodiversitet

SF vil arbejde for, at få igangsat et projekt i stil med det, der er gennemført i Hjørring kommune. Formålet er at få flere levesteder til de vigtige vilde insekter, som sørger for bestøvningen af vores afgrøder. Og samtidig ønsker vi at skabe bedre levemuligheder for flora og fauna generelt, fx i form af vilde blomster, fugle, pindsvin og bier. SF ønsker borgerne inddraget aktivt i et tæt samarbejde med kommunens naturafdeling og biologer.

Vi skal have gjort op med det hidtidige ideal om, at en nyslået kommunal græsplæne er smuk. Det er en grøn ørken, hvor der ikke er meget insektliv eller biodiversitet. Der bør etableres buskadser og andre tætte beplantninger, hvor der vil være mulighed for at småfugle og insekter kan boltre sig.

Scroll til toppen