Solcelleanlæg på Samsø?

SF bakker op om videreudvikling af den vedvarende energi-ø. Ambitionen om at blive fossil-uafhængig er vigtigere end nogen siden før i historien.

Derfor skal Samsø Kommune hurtigst muligt have udarbejdet en plan for, hvordan vi bedst muligt kan indpasse solcelleanlæg på øen. Vi skal have en debat om, hvor store anlæggene kan være samt hvilke områder, der kan komme i spil! Vi skulle have lavet planen allerede i 2018, og vi finder det kritisabelt, at Samsø Kommune ikke fra starten har sat Lassens ansøgning på stand-by med henvisning til, at den overordnede plan skulle udarbejdes først.

SF støtter ikke godsejer Anders Lassens projekt om et kæmpestort solcelleanlæg placeret midt på øen i et smukt naturområde.

Både Vadstrup 1771 samt de tætteste naboer vil blive generet af anlægget, som efter vores vurdering vil komme til at skæmme Samsø. Vores smukke natur på øen er måske vores allervigtigste ressource – den skal vi passe på – både for samsingernes, gæsternes og turisternes skyld!

Der er rigtig mange protester imod solcelleanlægget, og SF er af den holdning, at vi skal tage disse indsigelser alvorligt. 

SF har endvidere den opfattelse, at vedvarende energiprojekter meget gerne skal etableres på en måde, så borgernes medejerskab muliggøres. Store investeringsselskaber med profit som eneste mål harmonerer ikke godt med den linje Samsø hidtil har haft ift energiprojekter.

Scroll til toppen