Opprioritering af kunst og kultur – etablering af en kunstfond

SF mener, at der er et stort uudnyttet potentiale i kunst og kulturlivet på Samsø. Mulighederne for at opleve og dyrke kunst og kultur skal nå endnu bredere ud end i dag. Kultur kan give borgerne vinger, opmuntre og inspirere gennem hele livet. SF ønsker, at kommunen investerer flere penge i kunst og kultur. Etablering af en kunstfond med bådeoffentlige og private midler kan være en mulighed, som bør undersøges.

Vi har et særligt ansvar for at inddrage udsatte børn og unge via ordninger som socialt fripas, som skal være en integreret del af skole og dagtilbud. Alle børn og unge uanset social baggrund skal have lige mulighed for at deltage i kultur- og fritidslivet. SF arbejder aktivt for, at vi får indført fritidspas på Samsø.

Kultur på recept er et koncept, som flere kommuner har gode erfaringer med. Kultur kan virke sundhedsfremmende og fællesskabsdannende og række ud til børn og unge med psykiske eller sociale udfordringer. Børn og unge kan lære at bidrage kulturelt gennem kreativ skabelse. SF ønsker et større fokus på Samsø Børneunivers, hvor kulturelle tilbud og aktiviteter tænkes på tværs af skolerne på øen. Det fællesskab børn og unge oplever på tværs af skolerne er meget værdifuldt.

SF arbejder for, at der etableres Frivilligcenter i SamBiosen. Det vil kunne åbne for en ny udvikling, med de frivillige ildsjæle på Samsø som krumtap. Nye sociale fællesskaber og aktiviteter kan etableres til gavn for alle på Samsø. SF arbejder for, at Sundhedsafdelingen på sigt flyttes til SamBiosen i nye lokaler. Træning og sundhedsfremme kan optimeres ved et større samarbejde med civilsamfundet, og her kan de mange frivillige i et Frivilligcenter medvirke til, at borgerne integreres i sociale fællesskaber med fokus på sundhedsfremme, fysiske og sociale aktiviteter.

Scroll til toppen