Overordnet plan for vedvarende energianlæg

SF ønsker, at planen for vedvarende energianlæg udarbejdes snarest muligt, så kommunen har det nødvendige overblik over, hvor der kan placeres solcelleanlæg, biogasanlæg, etableres vindmøller eller andre lignende anlæg.

Ud fra den cirkulære tankegang bør lokal elproduktion så vidt muligt anvendes lokalt på Samsø. Elselskabernes kapacitet er ikke stor nok til at aftage energien, og søkablet til Samsø sætter begrænsninger for udvidelser.

SF ønsker at støtte op om etablering af såkaldte borgerenergifællesskaber, hvis formål er at samle borgere, lokale virksomheder og kommuner i et fællesskab, hvor der tages lokale initiativer i forhold til den grønne omstilling, fx produktion og deling af grøn energi eller etablering af ladeinfrastruktur til elbiler. Borgerne og kommunen kan gå sammen om grønne initiativer og projekter, som gavner fællesskabet og ikke primært drives med økonomisk gevinst for øje. Dette vil SF gerne støtte helhjertet op om.

Scroll til toppen