Pasningsgaranti, gode dagplejere, stordagplejer, integrerede institutioner

SF vil arbejde for, at Samsø Kommune altid lever op til pasningsgarantien. Alle familier – herunder de unge tilflytterfamilier skal tilbydes gode og varierede pasningstilbud til deres børn. Tilbuddene skal fortsat omfatte en rigtig god dagpleje suppleret med stordagplejer efter behov. SF vil arbejde for, at vi får etableret en natur-stordagpleje, hvor de små kan dannes og udvikles med et stort fokus på udeliv og natur. De små velfungerede dagplejeenheder i eget hjem er en fortrinlig løsning for mange børn, som trives godt i små grupper. Stordagplejen giver mulighed for at være i en lidt større børnegruppe, hvor de ansatte kan sparre pædagogisk med hinanden i dagligdagen og dække hinanden ind ved sygdom, så gæstepasning undgås. SF vil arbejde for, at vi på Samsø igen får en integreret institution i tilknytning til børnehaven Rumlepotten.

Scroll til toppen