Aktiv beskæftigelsespolitik og proaktiv erhvervspolitik

SF Samsø vil være med til at udvikle en proaktiv erhvervspolitik i kommunen. Vi skal tiltrække flere virksomheder til øen – gerne med helårsbeskæftigelse. Det kan fx være små kreative iværksættere og andre selvstændige virksomheder, hvor afstand til store byer ikke er en udfordring.

SF Samsø foreslår konkrete og målrettede initiativer og hjælp til nye virksomheder, som vælger at placere sig på Samsø. Fx i form af gratis internet i en periode, tilskud til flytteomkostninger el.lign. Virksomheder skal tilbydes mulighed for rådgivning indenfor fx regnskab, it og udvikling af forretningsplan. Tilbuddene fra Væksthus Midtjylland kan være gode, men er ikke tilstrækkeligt tilpassede nye mindre virksomheder.

De eksisterende virksomheder skal have forbedrede rammevilkår, både hvad angår rådgivning og effektiv service fra kommunen.

Når SF ønsker at arbejde proaktivt med erhvervspolitik og tiltrække virksomheder til Samsø, er vi også nødt til at arbejde med beskæftigelsespolitikken på Samsø.

Når der kommer virksomheder til Samsø, skal vi helst være klar med arbejdskraft til dem. Dette kan kun lade sig gøre igennem dialog med det eksisterende erhvervsliv for at klarlægge, hvilke kompetencer der efterspørges nu og fremover.

Samsø kommune skal have en plan for, hvordan vi får udviklet og opkvalificeret arbejdskraften til fremtidens arbejdsmarked på Samsø.

Der er lige så meget brug for ”kloge hænder”, som der er brug for ”kloge hoveder”. Lad os uddanne de unge til faglærte i samske virksomheder og fastholde de unge på Samsø. Samsø kommune kan bidrage direkte ved at have fokus på lærlingeklausuler i de aftaler og kontrakter, hvor håndværkere arbejder for Samsø Kommune.

Scroll til toppen