Styrkelse af Ungerådets arbejde – de unge skal have større medansvar

Etableringen af et ungeråd er i fuld gang, og dette bakker SF varmt op om. De unge lærer at tage del i demokratiet og oplever, at der kan være kort vej fra ord til handling. Når de unge tager og får medansvar for aktiviteter og tilbud, indebærer det også, at de kan tage medansvar for at passe på tingene og holde ro og orden både inde og ude.

Ungerådet arbejder med at udvikle nye fællesskaber og aktiviteter, fx en moutainbikebane, padltennis og en større skaterbane. De unge lærer at tage del i demokratiet og oplever, at der kan være kort vej fra ord til handling. Dette virker ansporende og motiverende for indsatsen. SF ønsker fortsat, at der afsættes økonomiske midler, som ungerådet kan disponere over.

Scroll til toppen