Sundhed

Uligheden i sundhed er stor på Samsø. Vi har forholdsvis flere, der ryger, drikker og er fysisk inaktive. Det fører til større fore­komster af livsstilsrelaterede sygdomme, som fx hjerte-kreds­løbslidelser eller kræftsygdomme. SF arbejder for at sikre samsingernes ret til lige behandling i sundhedsvæsenet i forhold til regionens øvrige borgere. Vi skal tilbydes samme vilkår og kvalitet på Samsø som alle andre. Sammenhængen i patientforløbene, når borgerne udskrives, skal forbedres. Det handler om større lighed!

Psykisk sygdom

SF kæmper for, at behandlingen af psykisk syge skal forbedres betragteligt! Psykisk syge lever i gennemsnit 15-20 år kortere end resten af befolkningen – det er helt uacceptabelt! Samsinger med psykiske lidelser skal tilbydes adgang til behand­ling og efterbe­hand­ling på samme niveau som borgere i resten af regionen. Det handler om større lighed!

Scroll til toppen