Generalforsamling

Årets generalforsamling afholdes lørdag d. 15. april kl. 14. Den afholdes på Energiakademiet i Ballen, Strandengen 1.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Seneste nyt

Skilt med advarsel om kommende motorvej

Rundt om på den sydlige del af Samsø vil du kunne møde disse skilte. De er sat op der, hvor en mulig, kommende motorvej vil krydse de samske landeveje. 

De er sat op parvis og viser kun bredden på motorvej og jernbane. Støjen rækker jo langt videre. Trafikken vil kunne høres flere kilometer væk og lysforureningen vil være overalt.

En enig kommunalbestyrelse på Samsø siger
STOP Motorvej over Samsø

Foreningen Stop Motorvej over Samsø er oprettet for at udtrykke og samle modstanden imod en fast forbindelse over Kattegat – uanset politisk ståsted eller af hvilken grund man er imod.

Har du tid og lyst til at være med til forskellige aktiviteter, så skriv til os på email: nejtilbro @ gmail.com

Påvirkningen af Samsø

Samsøs landsbyer ligger spredt ud over hele øen med kort afstand imellem.

En motorvej vil ikke kunne anlægges uden at det går ud over mindst en landsby, og der vil blive tale om ekspropriering af mange ejendomme.

På kortet vises med rødt en 500 m zone rundt om landsbyerne og med lysegult en 1000 m zone.

(kortet er udarbejdet af Samsø Kommune og er bilag til dagsordenen for Teknisk Udvalg fra september 2019).

Samsøs landsbyer m afstandszoner 500 og 1000 m
Støjkort over Samsø m motorvej

Støjniveauet ved motorvejene omkring København. Kortet over København er sat ind med samme størrelsesforhold som Samsø.

Afstande - i dag

Aarhus – København: ca 300 km

Hurtigst (iflg. Krak) over Odden: 186 km (2t 39 min)

Med motorvej over samsø

Aarhus – Hou: ca 40 km (motorvej) (i dag: 32 km)

Hou – Samsø: 20 km

Over Samsø: 10 km

Samsø – Røsnæs: 17 km

Røsnæs/Krogebæk-København: 118 km

I alt ca. 200 km

Scroll to Top