Kemikalier i bildæk

Kemikalier i bildæk bidrager til fiskedød og mikroplast i havet. Hans Løkke skriver i Information bl.a. ‘Dæk indeholder for det meste syntetisk gummi samt fyldstof og mange forskellige kemikalier. Nogle partikler hvirvles op og bidrager til forureningen med partikler, men de fleste skylles af vejen, og mange ender i vandløb og søer. Bildæk leverer de

Læs hele artiklen

Trafikstøj

Fagbladet Ingeniøren havde den 24. januar 2020 en artikel og leder om trafikstøj. Heraf fremgår det, at trafikstøj øger risikoen for hjerte-kar-sygdomme og der ses også en kobling til andre sygdomme som diabetes og indlæringsproblemer hos børn.

Læs hele artiklen
Scroll to Top