Høring om Kattegatforbindelsen kl. 13-16 i Folketingets Fællessal.

Høringen vil bl.a. belyse: Konsekvenserne for klimaet, den sundhedsskadelige motorvejsstøj, de trafikale udfordringer, økonomien i projektet, borgerinddragelsen, samt påvirkningen på mennesker, dyr og natur i de berørte lokalområder.

Der vil være en række af dygtige og anerkendte oplægsholdere, som uddyber og vinkler de enkelte emner, så vi alle bliver klogere og får en større viden om projektet.

Program:
13.00: Velkomst v./ Ulla Holm, medlem af bestyrelsen Stop motorvej over Samsø

13.05: Fakta om forundersøgelsen v./ Ulrik Larsen, projektchef for KF, Vejdirektoratet

13.15: Hvordan påvirker støj mennesker og omgivelser? v./ Mette Sørensen, seniorforsker i Kræftens Bekæmpelse og professor ved RUC

13.25: Hvilke trafikale udfordringer løser Kattegatforbindelsen? v. / Susanne Krawack, seniorkonsulent ved Concito

13.35: Hvordan bliver borgerne inddraget i megaprojekter som KF? v. / jurist Louise Faber, formand og stifter af Borgerbevægelsen.dk

13.45: Hvad betyder KF for den lokale sammenhængskraft? v. / Marcel Meijer, borgmester på Samsø

13.55: Er KF et fornuftigt projekt økonomisk set? v./ Johan Nielsen, transportøkonom

14.05: Indlæg fra ung klimaaktivist v. / Johannes Skriver Elf, Den grønne studenterbevægelse

14.15: Pause

14.30: Hvad er den klimamæssige påvirkning af KF? v./ Jesper Theilgaard, meteorolog

14.40: Spørgsmål og debat v./ moderator Ulla Holm
16.00: Afslutning

Scroll to Top